En jämställd byggprocess för en attraktiv byggbransch

NOMINERAD TILL ÅRETS INNOVATION

Syftet med det här projektet "En jämställd byggprocess för en attraktiv byggbransch" var att undersöka beställarens och entreprenörens möjligheter att påverka jämställdheten i byggbranschen genom åtgärder riktade inom själva byggprocessen.

se filmen Lyssna till Hanna & Viktoria

Resultatet

Projektresultatet är en färdplan utifrån slutsatserna som innefattar faktorer och nyckelprocesser för att företagen ska lyckas med jämställdhetsarbetet och uppnå synergieffekter i processen, i korthet:

  • Styr mot jämställdhet – effektivt jämställdhetsarbete är en strategisk ledningsfråga
  • Bygg kompetens – medvetenhet, förståelse och verktyg om normer och maktstrukturer.
  • En ny byggnorm – byggd på öppenhet, inkludering, vänlighet och lyhördhet.
  • Agera – ta ansvar över värderingar och beteenden på arbetsplatserna, våga se!
  • Ställ krav – kontraktet är en central del och diskrimineringslagen är tydlig att ställa krav utifrån.
  • Fem myror är fler än fyra elefanter – många myrsteg snarare än gigantiska förbättringar

Sökande företag i projektet var Byggdialog AB med projektledare Hanna Johansson och i projektgruppen ingick också Viktoria Sundquist Chalmers Tekniska Högskola och William Stensönes från Lokalförvaltningen i Göteborgs stad.

Slutrapport En jämställd byggprocess för en attraktiv byggbransch

Projekt 13784

Podd Utveckling i bygg­branschen

Lyssna också på SBUF:s podd som intervjuar projektledare Hanna Johansson.

Årets innovation 2021

Se vinnarna av SBUFs årliga utmärkelse Årets innovation.