Projekt 13763 Avslutat Kan VR förbättra kunskapsåterföring från produktionen under projektering?

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

I det här projektet har man studerat VR-tekniken och utvärderat arbetet på sex olika arbetsplatser/projekt där projektering och produktion har pågått parallellt. Metoden man använt är intervjuer, enkätundersökning, samt observation "på plats" eller på virtuell plats! Resultatet från studien visar att det finns stora möjligheter med – och i viss mån också ett behov av – att låta personal från produktionen använda VR-teknik för granskning, planering och arbetsberedning. Genom att involvera och ta tillvara på produktionspersonalens kunskaper och insikt har man kunnat tillföra nya lösningar. VR har definitivt möjlighet att förbättra kunskapsåterföring från produktionen under projektering och VR-tekniken har ett värde och är mogen för att användas kontinuerligt i skarpa projekt.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare