Checklista för olycksövningar i byggbranschen

NOMINERAD TILL ÅRETS INNOVATION

Projektet presenterar en checklista för företagens förebyggande arbete för att minimera risk och konsekvenser vid olyckstillbud. Checklistan gör övningsarbetet enklare att utföra för både stora och mindre övningar oavsett byggarbetsplatsens karaktär eller förutsättningar

se filmen Lyssna till Tobias och Markus

Det viktiga är ”att” öva!

Det är en mängd information att hålla reda på inför ett övningstillfälle och listan ger ett bra stöd för att åstadkomma ett bra genomförande. En viktig sak projektet noterar är att det handlar enkla, vardagliga händelser; det är lätt hänt att man börjar tänka katastrofscenarion men de är svårare att öva på. Att öva på vardagliga händelserna oftare ger i sig bättre förutsättningar att klara av en allvarligare händelse.

Projektet har använt en färdig metod, trenivåmetoden (3NS) från företaget Crisis Readyness Sweden AB som också använts av ambulans, brandkår och polis och fokuserar på samverkan och kunskap om hur man bör agera vid en olycka.

Sökande företag var Brixly AB med projektledare Tobias Hagrenius och i projektgruppen ingick också Tuve Bygg och Serneke.

Slutrapport Checklista för olycksövningar i byggbranschen

Projekt 13671

Årets innovation 2021

Se vinnarna av SBUFs årliga utmärkelse Årets innovation.