Projekt 13484 Avslutat Fas 2 projekt 13269 Prognosstyrd dynamisk vägdrift

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar
Informationsblad

Sammanfattning

Syftet med projektet var att med dynamisk vägbeskaffenhetsinformation skapa förutsättningar för dynamiska åtgärder för en mer produktiv vinterväghållning. Detta genom att integrera data från vädertjänst i redan befintliga GPS- lednings- och uppföljningssystem.

En integration mot befintliga system minskar även totalkostnaden för systemlösningen och underlättar implementering, då användarna endast behöver lära sig de nya funktionerna i den vidareutvecklade programvaran de redan använder.

Projektet syftade till att tydliggöra nyttan med ihopkopplade dataflöden till nya integrerade systemlösningar.

Projektet skapade även underlag för att möjliggöra avgränsade upphandlingar av delsystem. Med upphandling av delsystem så kan Entreprenören som i dag fortsatt välja vilket system som skall användas och Trafikverket kan handla upp vädertjänst separat. Rapportering kan utökas mot befintliga Trafikverkets system. Detta minskar kravet på Trafikverket att tillhandahålla komplexa system och fokus kan läggas på innovation, vidareutveckling och kvalitet på vädertjänsten.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Prognosstyrd dynamisk vägdrift - Fas 2", Andreas Bäckström, Svevia (29 sidor och en sammanfattning).

Projektansvarig
  • Svevia AB
Projektledare
Relaterade projekt