Projekt 13143 Avslutat ICPL - Installationsbranschens Certifierade Projektledare

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad
Webbplats

Sammanfattning

Installationsbranschen har länge fokuserat på montörens och teknikerns kunskap, färdigheter och kompetens – att göra saker rätt. Kvalitetssäkring avseende projektledarens kunskap, färdigheter och kompetenser är nödvändigt för att se till att rätt saker görs, här saknas dock motsvarande struktur och uppföljning.

Installationsbranschens Certifierade Projektledare (ICPL) är en kartläggnings- och certifieringsmodell som kvalitetssäkrar projektledarens kunskaper. Kartläggningen visar på styrkor och förbättringsområden och certifieringen blir kvittot på branschspecifik kompetens.

El- och VVS-montörer genomgår strukturerade utbildningar och kompetensen prövas. Satsningar som gjorts för att kvalitetssäkra deras kompetens har gett goda resultat. En modell för kompetensprövning och kvalitetssäkring av projektledare behövs för att identifiera styrkor och fylla i eventuella kunskapsluckor. Därför har Installatörsföretagen, i samarbete med SBUF, INCERT och Svenskt Projektforum, tagit fram Installationsbranschens Certifierade Projektledare (ICPL).

Slutredovisningen utgörs av rapporten "ICPL Installationsbranschens Certifierade Projektledare", Ylwa Glismann, Installatörsföretagen (13 sidor och 6 bilagor).

Projektansvarig
  • VVS Företagen
Projektledare