Projekt 12589 Avslutat K1 - En ritning för ökad säkerhet på arbetsplatsen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Syftet med projektet var att öka säkerheten samt minska skador för yrkes- och tjänstemän som jobbar i byggproduktionen.

Målet var att ta fram en säkerhetsritning och ett förslag på arbetssätt som uppmärksammar moment på ritningar som kan innebära en säkerhetsrisk under produktionen. Genom att ta fram en säkerhetsritning och tillhörande arbetssätt uppnås också sekundäreffekten att lösningar som inte är säkra kan projekteras bort.

I projektet har en modell till säkerhetsritning tagits fram, med hjälp av intervjuer, studier av referenser med mera. Modellen används sedan skarpt i ett verkligt projekt och utvärderas.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "K1 - En ritning för ökad säkerhet på arbetsplatsen", Niklas Holm, Camilla Lidgren och Carlos Montecinos, samtliga Skanska (41 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt