Projekt 12922 Avslutat Att bygga våtrum på rätt sätt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Projektet har tagit fram enkla och tydliga typlösningar för våtrumskonstruktioner. I projektet samverkar yrkesgrupperna som är inblandade i en våtrumsproduktion. Konstruktionerna omfattar våtrumsvägg mot yttervägg, våtrumsbjälklag för lätta konstruktioner, rörgenomföringar och rörschakt.

Konstruktionerna har visats på Nordbygg 2014 och demonstrerats för i full skala med alla hantverksgrupper, från projektering till byggande. Typlösningarna har dokumenterats i folder och våtrummet finns i 3D/BIM. Utbildning av framförallt projektörer och byggprojektledare/arbetsledare genomfördes på Nordbygg tillsammans med Byggcheferna.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Bjälklagets uppbyggnad i våtrumskonstruktioner " (fyra sidor) och bilagorna "Del av fuktsäkerhetsprojektering av våtrumsytterväggar" och "Bygg Badrummet Rätt").

Projektansvarig
  • Säker Vatten AB
Projektledare
Relaterade projekt