Projekt 12599 Avslutat Maskinkontroll - För säkrare byggarbetsplatser

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

En av de mer frekventa problemställningarna gällande arbetsmiljö de senaste åren rör användningen av maskiner och verktyg. Vi började undersöka problemet med arbetsplatsolyckor rörande maskiner tillsammans med ett antal olika byggindustri- samt maskinuthyrningsföretag.
Syftet var att:
• göra en analys kring orsaken till att maskiner är inblandade i arbetsplatsolyckor
• baserat på analysen ge förslag till tekniska lösningar för att förbättra arbetsmiljön rörande maskiner på byggarbetsplatserna
Många maskiner framförs eller används på fel sätt samt att kunskapen om de säkerhetsföreskrifter samt säkerhetsinstruktioner som finns om en viss maskintyp är för låg. Problemet var den generella tillgång till maskiner som finns på en byggarbetsplats. Nycklar försvinner eller lånas och då ingen uppföljning eller kontroll kan ske förrän efter olyckan skett, då det är för sent, borde lösningen vara att försvåra tillträdet. Tillträdet borde även vara personligt samt spårbart.
Vidare måste varje maskin ha någon form av elektronisk startspärr. Startspärren måste kunna kommunicera med en central databas där ansvariga på en byggarbetsplats ska kunna ange vilka personer som är utsedda att framföra en viss maskin. I databasen eller i anslutning till maskinen måste även information om vilka utbildningar som krävs för att framföra maskinen finnas. Hela systemet måste vara mycket robust och tåla den tuffa miljö som finns på byggarbetsplatser.
Den produkt som har tagits fram under projektet har skapat stor nytta hos byggbolagen. Produkten MCR610 med tillhörande tjänster som vi med hjälp av finansiering via SBUF har utvecklat har blivit en stor framgång. Vi har genom ett tätt samarbete med olika aktörer inom branschen kunnat anpassa oss till de olika krav som tillverkare och användare av maskiner uttryckt under projekttiden. Produkten har tagits emot mycket väl och finns idag på hundratals maskiner.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Maskinkontroll - För säkrare arbetsplatser", Kenneth Johansson, Infobric AB (12 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • Lindqvist Bygg AB
Projektledare