Projekt 12437 Avslutat Simulator för träning av robotförare, etapp 3, fas 2

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial
Informationsblad

Sammanfattning

De närmaste åren skall infrastruktur för 500 miljarder kronor byggas i Sverige. En stor del av dessa satsningar läggs på tunnlar för vägtrafik och järnväg. Traditionellt förstärks alla bergtunnlar med sprutbetong. Även gruvindustrin använder sprutbetong för att förstärka anläggningar och brytningsrum under jord.
Utbildning av robotförare för bergförstärkning med sprutbetong är mycket svår och dyr att genomföra. Det finns ingen utbildning på detta område utan all upplärning sker i företagen. Konsekvensen av detta blir mycket höga kostnader genom kvalitetsfelkostnader under upplärningstiden.

Detta projekt syftade till att utveckla en träningssimulator i realistisk virtuell miljö. Tekniken kommer att användas i utbildning och certifiering av robotförare. Intresset är stort även utanför Sveriges gränser.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Simulator for training robot operators", Petter Börjesson och Mattias Thell, bägge Chalmers (31 sidor).

Projektansvarig
  • AB Besab
Projektledare
Relaterade projekt