Projekt 11999 Avslutat Handbok gällande förstärkning av betongkonstruktioner med kompositmaterial

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Syftet med projektet var att skapa ett enhetligt underlag för dimensionering av förstärkningar av betongkonstruktioner med kompositmaterial.

Projektet utmynnade i en handbok för dimensionering gällande förstärkning av betongkonstruktioner. Handboken ger ökad förståelse hur kolfiberkompositer kan användas i samband med reparation och förstärkning av betongkonstruktioner - som i sin tur leder till mer ekonomiska förstärkningar.

Slutredovisningen utgörs av boken "Handbok för dimensionering och utförande i samband med förstärkning av betongkonstruktioner med pålimmade fiberkompositer", Björn Täljsten, Thomas Blanksvärd och Gabriel Sas, samtliga LTU.

Projektansvarig
  • Sveriges Byggindustrier /Johan Hallberg
Projektledare
Relaterade projekt