Projekt 11635 Avslutat Arbetsplatsanpassat lärande

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Webbplats

Sammanfattning

Syftet med projektet var att utveckla metoder och exempel för ett arbetsplatsanpassat lärande. Har omfattat insamling, analys och bearbetning av instruktioner, beskrivningar och demonstrationsexempel. Resultatet är en allmänt tillgänglig databas med ett 50-tal arbetsinstruktioner som är strukturerade på ett sådant sätt att hantering och framtagning av korrekta, pedagogiska och objektsspecifika hjälpmedel till arbetsberedningar underlättas. Har utförts inom FoU-Syd i samarbete med LTH och ett flertal leverantörer av byggmaterial och utrustningar.

Utöver webb-portalen består redovisningen av CD med arbetsinstruktioner, instruktionshäfte samt Arbetsplatsanpassat lärande - rapport från utvecklingsarbetet www.ByggAI.se, Mats Persson, Åke Bergh, LTH (44 sid).

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt