Projekt 11893 Avslutat Undvik misstag som ger fel och fällor i energianvändningen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Projektet avsåg att identifiera och samla misstag från planeringsstadiet till bruksstadiet, beskriva problemet och förklara hur man gör rätt från början med kommentarer för att förtydliga samband. Målet var att leva upp till krav på sänkt energianvändningen i våra byggnader, såväl för bostäder som för lokaler, och att få realistiska värden att redovisa i förväg vilket krävs av branschen framöver. De nya kraven i Boverkets Byggregler ligger till grund för de rekommendationer som tas fram. Branschen kan med dessa praktiska tips bättre planera och projektera enligt principer att formulera energianvändning i KWh istället för tidigare U-värden.

Resultatet samlades i en handbok som fungerar som feedback till projektörerna och arkitekterna och ger arbetsledarna ute på byggarbetsplatserna en hands-on-bok att bläddra i. Handboken torde även fungera utmärkt som undervisningsmaterial.

Slutredovisningen utgörs av handboken "Undvik fel och fällor som ökar energianvändningen i byggnader", Catarina Warfvinge, Bengt Dahlgren AB/LTH, Annika Nilsson, HSB Malmö och Eric Werner Tecknaren AB.

Projektansvarig
  • Sveriges Byggindustrier -FoU Syd
Projektledare