Projekt 14078 Pågående Nationell strategi för standardisering inom samhällsbyggnad

Projekttid

Sammanfattning

Standarder fyller en viktig roll i samhällsbyggnadssektorn för att möjliggöra ett effektivare byggande och som ett led i att stärka innovationskraften i sektorn. Relevanta och ändamålsenliga standarder är kritiskt för samhällsbyggnadssektorns utveckling och innovationskraft. Regeringen och Boverket har inlett förändringen av byggregelsystemet genom en regelmodell som innebär nya byggregler 2024 och där sektorn förväntas ta ett större ansvar genom standarder i systemet. Detta projekt syftar till att ta fram en nationell ramverksstrategi för hela samhällsbyggnadsområdet, både för husbyggnad och anläggning, och för såväl bygg- som installationsfrågor. Särskilt fokus läggs på den öppning som kommer av att byggregelsystemet förändras där sektorn får ett större ansvar att ta fram de standarder som behövs när detaljgraden i myndighetsregler minskar.Inom projektet tas ett förslag på nationell strategi för standardisering om samhällsbyggnad fram och som förankras hos sektorns intressenter genom dialog och remissförfarande. Resultatet är dels en ramverksstrategi för hela samhällsbyggnadssektorn, dels av en delstrategi kopplad till byggregelsystemet. Strategin för standardisering inom samhällsbyggnad kommer att förvaltas av Samhällsbyggandets Regelforum så att ett sektorns bredare engagemang kan stärkas.

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare
Relaterade projekt