Projekt 13959 Avslutat Nationell färdplan - digitala byggarbetsplatser

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Digitalisering är en fråga som berör hela samhället, den betraktas som en möjliggörare för många frågor såsom produktivitet, hållbarhet, säkerhet etc. Det breda samhälls-byggnadsperspektivet behöver konkretiseras i sina respektive delar med ett fokus på värdeskapande på byggarbetsplatsen för nya konkreta insatser och för att dra full nytta av de pågående satsningarna på den övergripande nivån. . I syfte att häkta upp befintliga och kommande projekt och projektresultat i en struktur som möjliggör skalning i branschen så har i detta projekt ett förslag på en nationell färdplan för digitala byggarbetsplatser utvecklats.

Det föreslås att Byggföretagen och Installatörsföretagen enas om en gemensam vision. Robusta standarder för datautbyte skall ge stora och små företag möjligheten att integrera sina IT system med byggarbetsplatserna. Då kan det etableras ett innovativt digitalt ekosystem för branschen, vilket möjliggör ökad transparens och en kultur där data används i högre omfattning.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt