Projekt 13766 Pågående Tillämpningsmodellering av fuktfenomen i betong - del 2

Projekttid

Sammanfattning

en tillämpade forskningen bygger på den grundläggandes resultat, men tar dem ett stort steg vidare i processen. Det är här delmodeller slåss samman till helheter. Man kombinerar flera olika beroenden i samma modell. Tilläggsundersökningar och systematisk validering av kunskapen mot mer komplexa scenarier äger rum, även om den absoluta merparten av kunskap man systematiserar är redan känd från grundforskningssteget. Allt kläs in i en matematiskt stringent form som tillåter en mer systematisk användning av kunskapen och eliminerar, så långt det är möjligt, behovet av expertbedömningar. Detta steg omfattar dock inte den matematik och numerik som behövs för framtagning av de olika industriella verktygen.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt