Projekt 13287 Avslutat Förlängning av gamla stålbroars livslängd genom lådverkan.

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Rapporten beskriver en innovativ metod för att minska spänningar av främst excentrisk utmattningslast i äldre samverkansbroar av I-balkstyp. Tanken är att skapa vridstyvhet genom att fästa fackverk i underflänsarna, och därigenom få ett vridstyvt tvärsnitt vilket gör I-balkarnas deformationer och därigenom även böjspänningar följs åt.

Två viktiga fördelar med förstärkningsmetoden är att den torde kunna utföras under bron utan att arbetsmiljön för entreprenörens personal försämras av förbipasserande fordon, och att bron inte behöver stängas av. De tre broar som studerats i projektet: Bergeforsen, Smedjebacken och Pitsundsbron, visar alla att den ökade vridstyvheten i det av fackverken slutna tvärsnittet spelar stor roll för fördelningen av laster, moment och spänningar. Då effekterna av egenvikten i brottgränstillstånd redan är jämnt fördelade får metoden anses ha störst potential för utmattning.


Projektansvarig
  • Peab Anläggning AB
Projektledare
Relaterade projekt