Projekt 13227 Avslutat Förlängning av gamla stålbroars livslängd genom samverkan

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Broar är av avgörande betydelse för infrastrukturen runt om i världen. Med tusentals gamla stål- och samverkansbroar finns det behov av rationella metoder för förstärkning av dem. Detta inte bara för att kompensera för deras åldrande, utan även för att kunna tillåta högre belastningar i framtiden. Att kunna förstärka och spara äldre broar på ett för entreprenören effektivt sätt bidrar även till en minskad miljöpåverkan, samtidigt som trafikstörningar kan minimeras genom innovativa förstärkningsmetoder.

Forskningen som presenteras i denna avhandling är framförallt fokuserad på olika
konstruktions- och förstärkningsmetoder, utvecklade för att minska påverkan på trafikanterna. Här presenteras en genomgång av olika typer av prefabriceringstekniker för samverkansbroar, tillsammans med en studie av ett specifikt prefabriceringskoncept som reducerar behovet av platsgjutna fogar i farbanan. Resultaten indikerar att denna typ av broar inte helt beter sig som konventionella samverkansbroar med platsgjutna farbanor.
Baserat på litteraturstudien och de utförda testerna, presenteras dimensionerings-rekommendationer och - kriterier, tillsammans med produktions- och utföranderekommendationer för efterinstallation av spiralbultar.

Projektansvarig
  • Peab Anläggning AB
Projektledare
Relaterade projekt