Artikel Förläng stålbroars livslängd genom lådverkan

Publicerad

Minska spänningar av utmattningslast i äldre broar.
Genom att fästa fackverk i underflänsarna får man ett vridstyvt tvärsnitt som minskar deformationerna på den gamla stålbron.
Genom att fästa fackverk i underflänsarna får man ett vridstyvt tvärsnitt som minskar deformationerna på den gamla stålbron.
Projektet är en innovativ metod för att minska spänningar av utmattningslast i äldre samverkansbroar av I-balkstyp. Genom att fästa fackverk i underflänsarna får man ett vridstyvt tvärsnitt som minskar deformationerna på den gamla stålbron.

För nya broar används konceptet i Finland för nya broar med större spännvidder, så även i Spanien. I Spanien har man vid större spännvidder på vissa broar gjutit betong mellan I-balkarnas underflänsar för att dels få samverkan mellan den tryckta betongen i underkant över stöd, dels vridstyvhet.

I fältpartierna har denna lådbotten i betong ibland ersatts av fackverk. Två viktiga fördelar med förstärkningsmetoden är att den torde kunna ske under bron utan att arbetsmiljön för entreprenörens personal försämras av förbipasserande fordon, samt att bron inte behöver stängas av.

De tre broar som studerats i projektet: Bergeforsen, Smedjebacken och Pitsundsbron, visar alla att den ökade vridstyvheten i det av fackverken slutna tvärsnittet spelar stor roll för fördelningen av laster, moment och spänningar.

Då effekterna av egenvikten i brottgränstillstånd, redan är jämnt fördelade, får metoden anses ha störst potential för utmattning. Om balkarna kan dela lasten mer broderligt, genom att fördela lasteffekterna från excentriska laster, kan spänningsvariationen reduceras betydligt och livslängden förlängas i än högre grad.


Kontakt