Projekt 12251 Avslutat Sim Lean 2.0 - Vidareutveckling av web-baserat leanspel

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

Projektet syftade till att vidareutveckla dataspelet Sim Lean så att det lyfter fram fler leanprinciper och på så sätt gör spelet mer attraktivt att använda.
I projektet ingick
(1) att identifiera centrala leanprinciper som kan anpassas och tillämpas i spelet
(2) att faktiskt utföra det nödvändiga programmeringsarbetet
(3) att marknadsföra spelet för att få det ännu mera använt i utbildningssammanhang
(4) att även skapa en engelsk version av spelet.

I projektet ingick även att undersöka finansieringsmöjligheter till fortsatt drift och utveckling.
Spelet är fritt tillgängligt via www.simlean.se

Projektansvarig
  • Wäst Bygg AB
Projektledare
Relaterade projekt