Projekt 13118 Avslutat Interaktivt spel för produktionsplanering. Förstudie

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet syftar till att undersöka möjligheterna och förutsättningarna för att utveckla en spelidé till ett pedagogiskt interaktivt spel för produktionsplanering. Genom spelet ska spelaren simulera en tidplan och beroende på sina val kunna lära vilka effekterna av valen blir. På så sätt ökar spelaren sin kunskap kring planering och dess effekter på slutresultatet i ett byggprojekt.

Förstudien resulterar i en sammanställning av vad som finns på marknaden som liknar den spelidé som ligger till grund. Dessutom finns en generell spelidé utvecklad och beskriven som ska utgöra grund för fortsatt utvecklingsarbete.

Slutredovisningen utgörs av förstudien "Interaktivt spel för produktionsplanering", Emile Hamon, Veidekke (38 sidor).

Projektansvarig
  • Veidekke Entreprenad AB
Projektledare
Relaterade projekt