Projekt 12027 Avslutat Sim Lean. Erfarenheter samt behov av och möjligheter med vidareutveckling av interaktivt Lean-spel med bygginriktning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial
Webbplats

Sammanfattning

Syftet med projektet var att skapa en grund för att vidareutveckla Sim Lean för att bidra till effektiviserat byggande och ökad förståelse för Lean-principerna.
Grundsyftet med spelet är att ge spelaren en snabb och pedagogisk inblick i potentialen och innebörden av att arbeta med "Lean-principer" inom samhällsbyggnadssektorn. Spelet riktar sig framförallt till yngre personer som genom att tidigt ta del av Lean-filosofierna ges bättre möjligheter att kunna använda dessa i arbetslivet.
I projektet utvärderades nuvarande version och vissa justeringar gjordes. Projektet resulterade i en handlingsplan för en vidareutveckling av spelet med fler inbyggda Lean-principer

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Sim Lean 1.2 Beskrivning av genomförda moment", Prolog AB.

Projektansvarig
  • Wäst Bygg AB
Projektledare
Relaterade projekt