Projekt 14081 Avslutat Sim Lean 3.0 - Vidareutveckling av webb-baserat leanspel

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Projektet har moderniserat och vidareutveckla spelet Sim Lean så att det för användare,
högskola och bransch blir mer attraktivt, aktuellt och relevant att applicera. I projektet har ingått
(1) att analysera behoven och marknaden för spelet och utifrån det
(2) presentera underlag för utveckling av spelet,
(3) utföra nödvändigt programmeringsarbete,
(4) att marknadsföra Sim Lean 3.0 i utbildnings och kompetensutvecklingssammanhang hos Branschorganisationen, Installationsföretagen och högskolor/Universitet. Spelet utvecklas med såväl en svensk som
(5) engelsk version

Projektansvarig
  • Assemblin AB
Projektledare
Relaterade projekt