Projekt 14115 Pågående Optimera användandet av robothunden på byggarbetsplatsen (Del 3)

Projekttid

Sammanfattning

Detta projekt utgör del tre av tidigare SBUF-projekten 13610 Produktionsautomation i betongbyggande och 13967 Utmätnings- & utsättningsrobotar - Ökad precision och informationsåterkoppling. Projektet är oberoende, men bidrar till projektet ”Automatiserad produktivitetsmätning för byggprojekt”.

I del tre utvärderas robothundens (Spot) mervärde och mognadsgrad att ingå i befintlig värdekedja för digitalisering inom byggnation, samt möjligheter och begränsningar med Spot arm för utsättning. Detta sker genom genomförande av test av tekniken i olika applikationer och scenarier. Dessutom digitaliseras byggplatsen Vipan under längre tid med tekniken i syfte att bygga upp ett rådataset för forskningsbruk inom och utanför projektet. Projektet ser på; Framtagning av rådataset (digital tvilling) för i projektet ingående och framtida applikationstest; potentiellt mervärde av insamlad information hos BIM-aktörer; nyttjande av robotarm på Spot för utmätning; i samarbete med Smart Built möjliggöra framtagning av relationshandlingar utifrån insamlad information från Spot.

Projektet tar avstamp i projektparternas tidigare och pågående erfarenhet från utmätnings- och utsättningsprojekt med robotteknik och drönare i olika sektorer.

Projektansvarig
  • Peab AB
Projektledare
Relaterade projekt