Projekt 14115 Avslutat Optimera användandet av robothunden på byggarbetsplatsen (Del 3)

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Detta projekt har undersökt vad det skulle innebära att ta fram tjänster/applikationer baserade på Spot i två exempel, utsättning och inspektion. Automatisk informationsinhämtning på arbetsplats, speciellt automatisk jämförelse för progressionsmätning, och möjlighet till att använda robotarm för mindre utsättningsuppgifter.

Utvärderingar inom projektet tillsammans med BIM-aktörer har visat på följande områden
med potentiellt mervärde hos aktörer; Laserskanning av golv, pelarplaceringar,
besiktningar/försäkringsskydd (idag ej krav med skanning, foton används), skyddsronder,
areainmätning, ROT-projekt där det ofta finns mycket information som ska skannas in.

Det behövs ett kommunikationssnitt mellan byggplatsens nuvarande digitala verktyg och data och autonom robot. Vi tror APD-plan kan utgöra ett sådant snitt.

Projektansvarig
  • Peab AB
Projektledare
Relaterade projekt