Projekt 14364 Pågående Autonom återkoppling och bevakning på byggarbetsplatsen

Projekttid

Sammanfattning

I den här projektansökan kommer ett tekniksprång att utföras för att ge arbetsplatspersonalen tillgång till en ”sammanfattning” av insamlad information efter genomförd rundvandring. Informationen som robothunden samlar in kommer via dataanalys jämföra två efterföljande rundvandringar och detektera skillnader mellan dessa. Tidigare har skillnader detekterats och då angetts i punktmolnsform. Även insamlat videomaterial kommer användas till att ta fram före- och efterbilder för att visa skillnader. Skillnaderna samlas i en rapport som delges arbetsplatspersonal.Projektet ser även på en utvärdering av användningsområde autonom bevakning på arbetsplats. Robotens arbetsuppgift vid bevakning är likt arbetsuppgiften vid progressionsmätning. I båda fallen ska roboten genomföra rundvandring och detektera tillkomna och borttagna föremål.

Däremot tror vi att autonom rundvandring kan bli ett bra verktyg för att detektera indikationer på inbrott, så som saknade föremål, flyttade föremål, öppna dörrar och fönster. Det finns många projektverktyg som fokuserar på informationsinhämtning. Detta projekt avser fortsatt test av hur ökad informationsinhämtning i befintliga verktyg kan nyttjas för projektutveckling.

Fortsatt arbete med inmatning av information i Dalux (Dalux Field Pro) sker i ett närliggande projekt i samarbete med LTU (SmartBuilt-projekt 2022-00098). Detta projekt nyttjar ett verktyg från Dassault som kallas för 3D Experience för att definiera och exportera inspektionsrutter.

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt