Projekt 13967 Avslutat Utmätnings- & utsättningsrobotar. Ökad precision o informationsåterkoppling

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Med det här SBUF-projektet har byggrobotiken kunnat flytta ut från labbmiljö ut till den verkliga byggarbetsplatsen. Syftet med projektet var att utvärdera en teknik för automatisk informationsinhämtning på arbetsplats, samt värdet i inhämtad information för återkoppling till produktionspersonal för snabb uppföljning.

Anpassning till den ostrukturerade miljön på en byggarbetsplats har testats under hösten genom upprepat genomförande av inspektionsuppdrag på en PEAB-arbetsplats. Överlag har tillhandahållen programmeringsmetodik och handhavande fungerat väl men man har noterat att:
- Spot (roboten) har klivit på känslig utrustning, trillat ner i mellanrum mellan hiss och hisschakt, gått genom löst hängande kablage, varit på väg in i områden med hög smutsighet (till exempel pågående borrningsarbeten)
- Hanterar ej utförande av uppdrag med större hinder
- Utrustningen hanterar vatten till visst djup, men det är viktigt att roboten inte stannar till i ett sådant område och efter en stund lägger sig ner (kroppen hanterar inte nedsänkning i vatten). Roboten är klassad IP54. Uppdrag inomhus är att föredra.
- Området som ska inspekteras kräver taggning med koder liknande QR-koder.
- Roboten är en industrirobot och kräver att ett säkerhetsavstånd som måste upprätthållas

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt