Projekt 14016 Avslutat Analys av spänningsberäkning i ConTeSt och framtagning av prototyp för PPB

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Branschen behöver ett pålitligt prognosverktyg för att optimera sprickåtgärderna så att kostnaderna hålls nere utan risk för sprickbildning. ConTeSt, det prognosverktyg som används idag, är föråldrat och behov finns av ett uppdaterat och modernare verktyg. Projektets syfte har varit att säkerställa och verifiera dagens kunskapsbas avseende simulering av spänningar och beräkning av sprickrisker för betongkonstruktioner i tidigt skede. Projektresultatet säkerställer en stabil grund för vidare implementering av spänningsberäkningar i Produktionsplanering Betong. Det i sig ger entreprenörerna stor möjlighet att vid implementering minska kvalitetsbrister och öka produktiviteten.

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare
Relaterade projekt