Projekt 14133 Pågående Utveckling av beräkning av sprickrisker i Produktionsplanering Betong

Projekttid

Sammanfattning

Detta projekt har som mål att frisläppa en ny version av prognosverktyget Produktionsplanering betong (PPB) med möjlighet att simulera spänningstillstånd i betong efter gjutning och beräkna risken för temperatursprickor.

Simuleringen kommer att implementera en spänningsberäkning i ett tvådimensionellt snitt i konstruktionen enligt s.k. Plain-Surface-Analysis, baserat på en värmeberäkning i samma snitt. Spänningssimuleringen kommer att vara helt integrerad med dagens version av PPB avseende indata, så som konstruktionsbeskrivning och materialval. Resultat, så som spänning, töjning och sprickrisk samt övervakning av krav på t.ex. sprickrisk kommer att visualiseras med de befintliga diagram- och tabellverktygen.

Dokumentation av beräkningarna kommer att kunna framställas med den befintliga rapportgeneratorn. Materialdata för spänningsberäkning vid användning av modern betong med reducerad miljöpåverkan kommer att ingå i denna version av PPB.

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare
Relaterade projekt