Projekt 14111 Avslutat Grön logik för teknisk isolering – analys ur samhälls- och företagsekonomi

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

I projektet har potential och lönsamhet analyserats för följande fem åtgärder för förbättrad teknisk isolering:
1. Isolering av fjärrvärmeundercentraler
2. Isolering av VVC-system
3. Isolering av markkulvert inom fastigheter
4. Isolering av ventilationskanaler på kallvind
5. Isolering av rörledningars flänsar och ventiler
Åtgärdernas potentialer kan adderas. Det råder ingen överlappning mellan de olika åtgärdernas potential. Förbättrad isolering av ventiler ingår i tre av åtgärderna, men ventilerna finns i separata delar av systemet.

Fyra av åtgärderna är privatekonomiskt lönsamma. Förbättrad isolering av markkulvert inom fastigheter är den enda av åtgärderna som inte är privatekonomiskt lönsam, men förlusten är försumbar. Sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är nyttan av teknisk isolering ännu större. Alla de fem analyserade åtgärderna är samhällsekonomiskt lönsamma

Projektansvarig
  • Östergötlands Plåt & Energiisolering AB
Projektledare
Relaterade projekt