Projekt 13640 Avslutat Branschstandard teknisk isolering

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

SBUF-projektet ”Branschstandard Teknisk Isolering” nr 136 40 har möjliggjort framtagandet av en branschstandard som kommer att vara till stor hjälp och nytta för hela byggbranschen för en lång tid framöver.
Vi har haft ett antal möten med arbetsgruppen och 2 fysiska möten med referensgruppen vilken är en större grupp av aktuella yrkespersoner som har lyft fram tänkbara behov, idéer och lösningar. Vidare har under arbetet den preliminära standarden skickats för utlåtande både till referensgruppen samt ett större utskick till berörda. Standarden är nu färdig och vi ska utforma en informationssatsning för byggare och VVS-konsulter i facktidskrifter, AMA-nytt samt informationsträffar på flera platser i Sverige, Energi & Miljötekniska föreningens teknikluncher.

Projektansvarig
  • Sundsvall Siak AB
Projektledare
Relaterade projekt