Projekt 12978 Avslutat VIVE - värme, isolering, ventilation och energi - informationsmaterial om teknisk isolering

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad
Webbplats

Sammanfattning

VIVE (värme, isolering, ventilation och energi) är en bred branschsatsning av en samling företag och branschföreningen för teknisk isolering.

Syftet är att sprida och öka kunskapen om teknisk isolerings funktion inom industri- och byggnadssektorn.

Projektet har bland annat resulterat i:
1) VIVE – hemsidan tekniskisolering.se
2) VIVE – filmen Vad vet du om teknisk isolering
3) VIVE – testet ”Vad vet du om teknisk isolering?”
4) Marknadsföring av film, webb, hemsida och VIVE2015
5) VIVE – eventet i Göteborg 2015


Projektansvarig
  • Isoleringsfirmornas Förening
Projektledare
Relaterade projekt