Artikel Landbroar i stål för järnväg

Publicerad

Det finns stora framtida behov för att bygga ny järnväg i Sverige. Byggnation av ny järnväg med landbroar i stål kan därvid vara en kostnadseffektiv, industrialiserat och klimatsmart lösning med det nya gröna stålet.
Sektion på landbro i stål
Sektion på landbro i stål

Landbroar möjliggör en industrialiserad byggprocess samtidigt som man minimerar behovet av nya landområde.

Projektet omfattar flera olika typer av stålbalkskonstruktioner med direktinfästa räler eller ballasterade spår samt hastighetsområdet 250-350 km/h. Det som är avgörande för utformningen av stålbroar till järnvägen är inte brons statiska hållfasthet och utmattning utan brons dynamiska respons. Vi redovisar ingående olika krav och beräkningar för den dynamiska responsen. Styrande dynamiska kraven för samtliga konstruktioner är antingen maximal acceleration i konstruktionen (<3.5-5 m/s2) eller maximal tillåten rotation vid stöd. För järnvägsbroar med direktinfästa räler och hastigheter upp till 350 km/h är kravet på maximal acceleration styrande medan för ballasterade broar och hastigheter upp till 250 km/h blir rotationen vid stöd dimensionerande. Det påvisas i rapporten att man kan erhålla mindre acceleration i konstruktionen genom att öka massan genom att gjuta betong i lådkonstruktionen.

Rapporten innehåller detaljerade resultat för järnvägsbroar med spännvidderna 16-38 meter med avseende på materialåtgång, kostnader och klimateffekt. Det arbetas intensivt i Sverige med att producera det gröna stålet vilket kan göra denna typ av landbro till ett bra klimatsmart alternativ. 

Det finns flera intressanta resultat och förslag till fortsatt arbete för att optimera järnvägsbroar i stål.

Projektet är en fortsättning på SBUF projekt 13880 Höghastighetsjärnväg i Sverige.


Kontakt