Projekt 13872 Avslutat Grönare anläggningsbetong – data för temperatur- och härdningsstyrning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Den klimatförbättrade betongen och dess receptspecifika materialparametrar har i detta projekt utvärderats jämförts med gjutningar i ett verkligt projekt. Den nyvunna kunskapen och det viktigaste erfarenheterna kan summeras i följande slutsatser:
• Temperatursprickåtgärder för klimatförbättrad anläggningsbetong med lägre andel slagg (< 25 %) kan ofta utformas på liknande vis och i ungefär samma omfattning som vid gjutning med traditionell anläggningsbetong utan slagg.
• Klimatförbättrad anläggningsbetong med högre andel slagg (25-50 %) erfordrar under vinterperioden temperatursprickåtgärder som är mer omfattande och mer komplicerade än vid gjutning med traditionell anläggningsbetong utan slagg. Exempelvis erfordras ofta betydligt längre form- och täckningstider än entreprenörerna är vana vid.
• Under sommarhalvåret fungerar vanligtvis normala temperatursprickåtgärder, som vid gjutning med anläggningsbetongbetong utan slagg, även för klimatförbättrad betong med högre slagginblandning. Beroende på rådande förutsättningar kan dock något längre avformnings- och avtäckningstider erfordras.
• Kylning av klimatförbättrad betong med högre inblandning av slagg kan behöva kombineras med värmning och/eller isolering, vilket kan resultera i komplicerade lösningar

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt