Projekt 13872 Pågående Grönare anläggningsbetong – data för temperatur- och härdningsstyrning

Projekttid

Sammanfattning

Byggbranschens aktörer har fokus inställd på klimatneutralitet 2045 och Trafikverket med flera aktörer premierar utvecklingen av ett klimatneutralt byggande. Problemställningen för entreprenörerna är att anläggningsprojekt är relativt långa, ofta med projekttider på 4-5 år, vilket medför att utvecklingen mot ett klimatneutralt byggande ”tar en paus” efter att produktionsmetoder och betong valts i projektets inledande fas. Därmed rinner värdefull tid iväg för att en klimatsmart betong skulle kunnat användas i ett projekt. Låsningseffekten för en hållbar förändring av det klimatneutrala byggandet beror till stor del på att regelverk, standarder och myndighetsbeslut inte håller jämn takt med varandra.
Projektets syfte är att ta fram materialparametrar som byggbranschen kan använda vid temperatur- och sprickanalyser för grön anläggningsbetong med upp till 50% reducerad klimatbelastning (ca 186 kg CO2-eq / m3 betong).
Projektets mål är att ge entreprenörerna och branschens aktörer tillgång till materialparametrar för betongsammansättningar med lågt klimatavtryck kan entreprenören redan i tidiga skeden välja cementtyp, möjliga åtgärder vid härdningsstyrning av en hållbar betong och vara förberedd på Trafikverkets kravställning på klimatreduktion i investeringsprojekt enligt klimatkrav i planläggning.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt