Artikel Referensbyggnad för beräkning av klimatpåverkan

Publicerad

Metoder för att skapa referensbyggnad för utvärdering av klimatpåverkan från byggnader.
Projektet har dragit flera viktiga slutsatser för fortsatt arbete med att ta fram referensbyggnader.
Projektet har dragit flera viktiga slutsatser för fortsatt arbete med att ta fram referensbyggnader.
Det här projektet har dragit viktiga slutsatser för fortsatt arbete med referensbyggnader. Den sammanställning som gjorts i bilaga 1 med olika representativa system för byggnader är användbar vid utveckling av referensbyggnader.

Slutsatser
Branschpraxis håller på att utvecklas för många av de kritiska faktorer som påverkar resultaten av en livscykelanalys. Avgränsningar som gjorts i arbetet med livcykelskede A5 är ett tydligt exempel på hur branschen kan förenkla arbetet med livscykelanalyser utan att sänka kvalitén.

Det medför att resurser kan läggas på förbättringar och uppföljning av krav istället för att räkna. Samma strukturerade arbete bör göras för installationssystem.

Projektet har gjort en genomlysning av metoder för att skapa en referensbyggnad för att utvärdera och beräkna klimatpåverkan från byggnader.


Kontakt