Projekt 13739 Avslutat Ta tempen på fuktutmaningar i byggbranschen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Arbetsgruppen i projektet har sammanställt byggentreprenörernas identifierade behov till
fem förslag på nya utvecklingsområden som vart och ett skulle kunna delas upp i
lämpliga delprojekt. Det handlar om att:
- utreda entreprenörens fuktutmaningar i olika byggskeden,
- kravställa materialleverantörer och utveckla kvalitetssäkringssystem,
- skapa samsyn kring fuktsäker hantering av olika byggnadsmaterial,
- skapa eller vidareutveckla ett branschforum för byggentreprenörer
- ta fram och strukturera nya utbildningsinsatser.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt