Projekt 14328 Pågående Fuktegenskaper – kravspecifikation på verifierade materialdata

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med detta projekt är att utveckla en branschgemensam kravspecifikation för materialdata.Målet är att bidra till ett effektivt fuktssäkerhetsarbete, byggbara och kostnadseffektiva konstruktionslösningar och minskad risk för fuktrelaterade skador i en byggbransch i förändring. Detta genom att ta fram en kravspecifikation för verifierade materialdata (avseende fuktegenskaper) som leverantören ska redovisa (enheter som ska redovisas, standarder som ska följas, verifierade kritiska fuktnivåer etc.). Tidigare arbete i SBUF-projekt 13498 kommer ingå som underlag i arbetet.

Kravspecifikationen ska bland annat kunna användas:
• I kommunikationen mellan materialtillverkare, grossister, entreprenörer och projektörer
• För entreprenörer som underlag när de ska köpa in material från olika leverantörer• För projektörer när de efterfrågar materialdata för att kunna fuktsäkerhetsprojektera
• När materialtillverkare ska göra egna mätningar eller beställa mätningar från mätlaboratorier för att se till att de mäter för branschen relevanta egenskaper i tillräcklig omfattning.

Materialkategorier väljs ut där det är störst behov av verifierade materialdata ur fuktsynpunkt. Utifrån valda kategorier så hämtas information in om relevanta materialdata för respektive kategori. Både materialdata och mätmetoder kan behöva beskrivas för att göra det tydligt och konsekvent.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt