Projekt 14344 Pågående Kartläggning av fukt- och inomhusmiljörelaterade skador

Projekttid

Sammanfattning

Fukt- och inomhusmiljörelaterade skador orsakar varje år stora kostnader för olika aktörer i bygg- och fastighetsbranschen. Idag finns ett väl utarbetat system för insamling och analys av fuktskador kopplat till fritt vatten och bristfälliga tätskikt genom Vattenskadecentrums försorg. Aktuellt projekt avser att följa detta framgångsrika upplägg genom att sammanställa de faktorer, aspekter och moment som orsakar fukt- och inomhusmiljörelaterade skador, men som inte är kopplade till fritt vatten och tätskikt i våtrum. Projektet utgår från ett dataset med 2100 registrerade skador och skadeorsaker i diverse olika hus och byggnader från skadeutredningar utförda av ackrediterade skadeutredare under perioden 2019-2021.

Projektet avser att specificera, värdera och tydliggöra olika faktorer, aspekter och moment som orsakar fukt- och inomhusmiljörelaterade skador i byggnader. Resultaten förväntas ge kunskap om tekniska lösningar i designskedet samt moment i produktion och förvaltning som bör utföras eller undvikas för att i längden kunna standardisera välfungerande lösningar.

För byggentreprenören handlar det om att skapa bra förutsättningar för produktionsskedet men också om att förbättra överlämningen till förvaltningsskedet. Projektet avser även att testa huruvida AI kan användas för att effektivisera analysen av stora datamängder med bibehållen kvalitet.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt