Projekt 13833 Avslutat Upphandling och produktion via modell

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar
Webbplats

Sammanfattning

VVS-installatörer använder allt oftare information från BIM-modeller i arbetet med kalkyl och produktion. Modeller för genomförande av byggprojekt med olika programvaror underlättar arbetet och minimerar behovet av ritningar. Informationsflöde och arbetssätt kan förenklas och effektiviseras under produktion och vid överlämning till förvaltning.

Projektets resultat är beskrivningar och handledningar med mallar som ska:

• ge en helhetsbild av sammanhanget mellan projektering, kalkyl och produktion – se dokument A - Sammanfattning med hänvisningar
• ge relativt detaljerade beskrivningar av informationshanteringen i dessa aktiviteter – se dokument B t.o.m. D.
• ge mallar som stöd till arbetet i byggprojekt – se dokument 1 t.o.m. 6.

Projektörer är speciellt berörda av dokument 1 – 3, 5 och 6 samt A och B.

Alla dokument inklusive mallar i originalformat kan nås via https://www.in.se/installationsteknik/digitalisering-och-bim/#/

Projektansvarig
  • Caverion Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt