Artikel 3D-modeller effektiviserar installatörers arbete

Publicerad

Handledning med mallar för helhetsbild av projektering, kalkyl och produktion.
VVS-installatörer använder ofta 3D-modeller (BIM-modeller, Building Information Modeling) i byggprocesser för projektering och visualisering med målet att samla information om byggnaden och processerna till besluten kring byggnader. Det kräver helhetssyn och samverkan mellan byggherre, projektledare, projektörer, byggare, installatörer och programvaruleverantörer. Det här projektet har tagit fram handledningar med mallar för att visa en helhetsbild av sammanhanget mellan projektering, kalkyl och produktion.
VVS-installatörer använder ofta 3D-modeller (BIM-modeller, Building Information Modeling) i byggprocesser för projektering och visualisering med målet att samla information om byggnaden och processerna till besluten kring byggnader. Det kräver helhetssyn och samverkan mellan byggherre, projektledare, projektörer, byggare, installatörer och programvaruleverantörer. Det här projektet har tagit fram handledningar med mallar för att visa en helhetsbild av sammanhanget mellan projektering, kalkyl och produktion.

Värme-, ventilations- och sanitetinstallatörer använder ofta 3D-modeller (BIM-modeller, Building Information Modeling) i byggprocesser för projektering och visualisering med målet att samla information om byggnaden och processerna till besluten kring byggnader.

Det kräver helhetssyn och samverkan mellan byggherre, projektledare, projektörer, byggare, installatörer och programvaruleverantörer. Det här projektet har tagit fram handledningar med mallar för att visa en helhetsbild av sammanhanget mellan projektering, kalkyl och produktion.

Projektet har tagit fram råd och anvisningar främst för att:

  • ge underlag för mängder och annan information från BIM-modeller för produktion, planering och inköp m.m. (utöver kalkyl)
  • beskriva lämpliga arbetssätt under produktion för att med hjälp av läsplattor, smarta telefoner etc. effektivisera arbetsmoment
  • ge tydligare beskrivning av överlämning av information till drift av VVS-installationer
  • beskriva lämpliga, alternativa processer vid upphandlingar av projektörer och installatörer
  • dokumentera relevanta delar av arbetet i flera projekt
  • ge underlag för förbättringar av programvaror
"Vi vill arbeta på detta sätt i alla projekt"

I projektet har projektörer, installatörer, projektledare och andra från bland annat projekt Celsius, Nattugglan och Albano delat med sig av erfarenheter från processer.

Projektörer skapar 3D-modeller för byggnadens olika huvuddelar och discipliner med strukturerad information om system och komponenter. Building Information Properties (BIP), ett system för egenskaper och beteckningar på objekt i fastigheter, ger bra struktur och är lätt att förstå.

Modellerna samgranskas och kollisionskontrolleras så att problem minimeras. Det underlättar för projektering, mängdberäkningar, planering och genomförande av produktion.

3D-modellerna gör det lättare att se hur man kan skapa installationer i komplicerade delar av byggnaden. Behovet av ritningar minimeras och kan förenklas. Ritningar kan laddas ner ur modellen i pdf-format vid behov. 

Ett antal entreprenörer har använt modellen med information för mängdberäkningar för kalkyl och för logistik samt för produktion med 3D-modell i telefoner, läsplattor och datorer som samverkar i nätverk och har checklistor för olika arbetsmoment.

Man kan direkt i telefonen eller plattan mäta, planera och ställa frågor, följa upp och anmäla avvikelser så att alla berörda får snabb information. Det går även att följa upp med egenkontroll och få underlag till besiktning och till överlämning till förvaltning.

Mängder kan beräknas med stor säkerhet och upp till tio gånger snabbare än vi manuellt arbete.

Installatörer som har egen kunskap om projektering kan tillsammans med projektörerna vidareutveckla modellen för ännu effektivare genomförande.

”Vi har fått kortare tid och lägre kostnad för projektet”, är sådant projektet säger sig fått höra.

”Vi vill arbeta på detta sätt i alla projekt”, 
säger montörer projektdeltagarna intervjuat.


Kontakt