Projekt 13492 Avslutat BIM Kalkyl via modell

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad
Webbplats

Sammanfattning

Projektets ska ge underlag för att på ett säkert och effektivt sätt ta fram mängder och annan information för kalkyler med mera från BIM-modeller direkt eller via mängdlistor.
Projektet ska
- använda den grund som finns idag med behövliga anpassningar.
- använda indata från ett delvis parallellt projekt, Kalkyl via modell - pilotprojekt.
- dokumentera arbetet med mängder i flera projekt.
- ta fram riktlinjer kring hur arbetet bör ske inom och mellan berörda aktörer inom det aktuella projektet och för kommande projekt.
- ge underlag för förbättringar av programvaror.

På Installatörsföretagens hemsida finns flera dokument som ger stöd till olika personer i olika situationer.
https://www.installatorsforetagen.se/installationsteknik/digitalisering-och-bim/kalkyl-via-modell/#/

Projektansvarig
  • VVS Företagen
Projektledare
Relaterade projekt