Projekt 13494 Avslutat Kalkyl via modell - pilotprojekt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektets primära mål var att ge underlag för att på ett säkert och effektivt sätt ta fram mängder och annan information för kalkyler och budgetar från BIM-modeller. Projektet har studerat tre byggprojekt, dessutom har resultat från andra projekt inarbetats. Projektet har genomförts vid företaget VRA som har personal för egen projektering, arbetet har därmed kunnat genomföras med god kontroll av helheten.


Projektet visar att mängder med god kvalitet kan levereras från objektsmodeller i CAD-system så att de kan tas om hand av kalkylatorer med olika arbetssätt och programvaror.

Vid totalentreprenader där installatörer ställer tydliga krav på projektörer och med vissa mindre anpassningar av programvaror kan detta ske på ett säkert och effektivt sätt med olika arbetssätt.
Om projektören följer kraven är säkerheten i mängder uttagna från en objektsmodell hög. Olika arbetssätt för uttag och beräkning av mängder har studerats och jämförts. Skillnaden har varit av storleksordningen en procent.


Nyttan av projektresultaten är i första hand enklare, snabbare, säkrare arbete för installatörer, men detta ger också effektiviseringar för övriga aktörer i projektet. Även andra beställare av projektering kan använda liknande krav och arbetssätt.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Kalkyl via modell - pilotprojekt", Carl-Erik Brohn (tre sidor och tre bilagor).

Projektansvarig
  • VRA Rörinstallationer i Stockholm AB
Projektledare
Relaterade projekt