Projekt 13531 Avslutat Effektivare tillvals- och offerthantering

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial
Artiklar
Webbplats

Sammanfattning

Inom BEAst har byggsektorn i flera år arbetat för att skapa förutsättningar för effektivare logistik, bland annat genom att etablera, testa och utvärdera standarden BEAst Supply. BEAst Logistikutskott har, baserat på erfarenhet från de som använder standarden, kommit fram till att det behövs vissa kompletteringar för att skapa ett digitalt flöde hela vägen mellan entreprenörer och leverantörer.

Projektet har tagit fram former för hur parterna digitalt och standardiserat ska utbyta information för att förenkla offertfasen för att komma fram till ett projektavtal. Den andra delen som projektet kompletterar branschstandarden med hanteringen av tillval. I dag är tillvalshantering betungande med en hel del manuell hantering och fel som uppstår därav. Dessa två kompletteringar av standarden är tänkta att testas i piloter som blir projektets tredje del.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Effektivare offert- och tillvalsprocess", Peter Fredholm, BEAst.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt