Projekt 12977 Avslutat Varuförsörjning införandeprojekt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial
Informationsblad
Webbplats

Sammanfattning

Från den standard som togs fram i den första etappen har det i denna etapp skett en breddning och fördjupning av standarden BEAst Supply - en plattform för effektivare varuförsörjning av byggarbetsplatser. Resultaten från projektet kan delas in i dessa delar:
- Logistiken har kopplats samman med projektering vilket innebär att standarden har stöd för ett digitalt flöde genom hela processen, från en projektörs specifikationer till leverans på arbetsplats
- Standarden har stöd för upphandling av material med hjälp av standardmeddelanden för offertförfrågan och offert
- Standarden BEAst Supply Material innehåller stöd för nya områden som statushantering från transportföretag samt hantering av sammansatta produkter som till exempel kök
- Hindren för effektiv digital hantering av specialprodukter utan artikelnummer har fått en lösning så att en denna typ av artiklars identitet kan hänga med genom hela kedjan
- Standarden BEAst Supply Material har uppdaterats till en ny version som inkluderar de praktiska erfarenheter som kommit fram under införande och tillämpning av standarden
- Det finns stöd i en rad system på marknaden för standarden vilket avsevärt förenklar för de företag som har ett av de systemen
Det finns en branschportal - BEAst Portal - som gör att alla företag som inte har ett sådant system på ett enkelt sätt kan få tillgång till standarden och tillämpa de digitala processer som den erbjuder.
En viktig slutsats från både utredning och praktiska pilotprojekt visar att hela kedjan, från byggherrar till byggentreprenörer, installatörer, materialleverantörer och logistikföretag, kan förenkla sin verksamhet genom att tillämpa standarden. Erfarenheter från piloterna visar att en övergång till den digitalt stödda processen kommer att leda till omfattande besparingar, kortare ledtider och färre fel i verksamheter.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Effektivare varuförsörjning, etapp två", Peter Fredholm, BEAst (47 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt