Projekt 12343 Avslutat Uppföljning av Branschregler Säker Vatteninstallation

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Branschreglerna Säker Vatteninstallation infördes hösten 2005 för att bland annat minska vattenskador och minska risken för legionellatillväxt.

Projektet har undersökt hur branschreglerna används och tillämpas, tagit fram underlag om fel och brister med systemet för att förbättra tillämpningen så branschreglerna får avsedd effekt och genom besiktningar bedömt om installationer uppfyller kraven i branschreglerna.

Projektansvarig
  • Säker Vatten AB
Projektledare
Relaterade projekt