Projekt 11630 Avslutat Säker Vatteninstallation - Branschregler för VVS-branschen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Webbplats

Sammanfattning

Syftet med projektet var att utveckla innehåll i och branschregler för säkrare vatteninstallationer. I arbetet ingick att fastställa kunskapskrav för montörer och arbetsledare, krav på monteringsanvisningar, krav på kontroll och dokumentation samt att ta fram utbildningsmaterial och genomföra provutbildningar.

Redovisningen består av den sammanfattande rapporten Säker Vatteninstallation - branschregler för VVS-branschen (7 sid) samt Branschregler Säker Vatteninstallation (36 sid), tre formulär (för avsiktsförklaring, intyg och avvikelserapport) att undertecknas av auktoriserad VVS-Installatör, lärarhandledning, oh-material mm.

Hittills (september 2006) finns 325 auktoriserade företag, som har satsat 10-12 MSEK på utbildning av sin personal. VVS-branschen genomför nu en omfattande information till byggherrar, beställare, konsulter m fl.

Projektansvarig
  • Svensk Installationskontroll AB
Projektledare
Relaterade projekt