Projekt 11868 Avslutat Implementering av Branschregler Säker Vatteninstallation

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

Projektets syfte var att implementera de branschregler som tagits fram i tidigare etapp. För att branschreglerna ska få genomslag måste alla berörda aktörer - i första hand försäkringsbolag, konsulter, beställare, förvaltare och byggentreprenörer och tätskiktsentreprenörer - informeras om systemet och bli införstådda med vad branschreglerna innebär. Branschreglerna har också arbetats in i montörsutbildningen.

Projektansvarig
  • Svensk Installationskontroll AB
Projektledare
Relaterade projekt