Projekt 13975 Avslutat Effekter av modulariserad bygglogistik i stadsutvecklingsprojekt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Projektet EMBLA har genomförts genom en kartläggning av logistikprocesserna inom Hangar 5, från design och operationalisering av bygglogistiklösningen till materialanskaffning och godsmottagning på byggarbetsplatsen. Dessutom har en transportuppföljning genomförts där ankomsttider till projektet, leveransernas turnaroundtid (tid från ankomst till avgång) och deras tidsfönsterprecision har analyserats.

Det stora problemet som identifierades i kartläggningen var informationsöverföringen. I många
fall användes mail, telefonsamtal och sms för att informera om ankomststatus för en leverans. Med en gemensam och sammankopplad informationssystemslösning som erbjudit ingångar för leverantörerna hade den här informationen istället kunnat överföras elektroniskt och mycket manuell informationsöverföring och uppföljning hade kunnat undvikas.

Projektet visar att man genom modulariseringen av logistiktjänster kan erbjuda flexibilitet genom byggprojektets gång genom att man kan koppla på och ifrån dellösningar vid behov för att underlätta materialflödena till och från byggarbetsplatsen. Vidare visar projektet att användandet av modulariserade bygglogistiklösningar ställer krav på tydliga rutiner och regler för nyttjandet av
lösningen och att en framgångsfaktor för en modulariserad bygglogistiklösning är ett tydligt gränssnitt mellan de inblandande aktörer i form av integrerade informationssystem.


Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt