Projekt 13605 Avslutat Hur ökar vi nyttan av bygglogistiklösningar i urbana byggprojekt?

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Forskning vid Linköpings Universitet.
Genom åren har intresset för bygglogistiklösningar i form av terminal- och checkpointlösningar ökat och fler aktörer använder dessa för att hantera materialleveranser till byggprojekten. Vi ser också att städer och kommuner oftare kräver att projekten ska ansluta sig till samordnade bygglogistiklösningar, framförallt vid stora utvecklingsprojekt med många entreprenörer. Dock saknas det i nuläget kunskap om hur olika bygglogistiklösningar påverkar produktivitet och hållbarhet inom de enskilda byggprojekten.

Det övergripande syftet är därför att undersöka hur produktivitet och hållbarhet i byggprojekt påverkas av det ökade användandet av dedikerade bygglogistiklösningar. Mer specifikt kommer projektet att fokusera på vilka olika typer av bygglogistiklösningar som används, hur de påverkar produktivitet och hållbarhet på byggarbetsplatserna, hur man med lämpliga mätetal kan följa upp effekterna, och hur byggprojektorganisationen bör utformas för att projektet ska kunna dra nytta av lösningen. På så sätt strävar forskningsprojektet efter att påvisa vilken förbättringspotential det finns i införandet av bygglogistiklösningar och hur en bättre integration mellan de olika aktörerna kopplade till bygglogistiklösningen kan verka som en katalysator för radikala förbättringar gällande produktivitet och hållbarhet vid husbyggande.

Projektansvarig
  • NCC AB
Projektledare
Relaterade projekt