Projekt 13925 Avslutat Säkrare fältprovtagning av asfalt – Steg 2 Framtagande av prototyp

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Denna projektansökan bygger vidare på SBUF-projekt ”#13306 Säkrare fältprovtagning av asfalt”, där en konstruktionslösning togs fram för att fjärrstyra/automatisera provtagning av asfalt på redan lagd väg.

Målet med projektet är att höja säkerheten och förbättra arbetsmiljön i samband med
fältprovtagning, utan att begränsa friheten var borrproverna tas. Genom att utveckla en
provtagningsutrustning som gör hela provtagningen automatiserad/fjärrstyrd kan operatören befinna sig en bit ifrån provtagningsstället på säkert avstånd från förbipasserande trafik.

I föregående steg 1 av detta projekt (SBUF#13306) utvecklades ett koncept bestående av en karusell med olika verktyg som roteras fram ett i taget för att utföra de olika momenten i provtagningen. I steg 2, som denna rapport avser, har konceptet vidareutvecklats och en fullskaleprototyp tagits fram och testats.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt