Projekt 14139 Pågående Säkrare fältprovtagning av asfalt - Steg 3

Projekttid

Sammanfattning

Fältprovtagning på trafikerad väg utgör idag ett riskfyllt arbete då operatören måste befinna sig vid provtagningsstället, inte sällan alldeles intill förbipasserande trafik. Genom att göra hela provtagningen fjärrstyrd/automatiserad tas behovet av direkt närvaro vid provtagningsstället bort, och operatören kan istället befinna sig på en säkrare plats under provtagningen.

Denna projektansökan bygger vidare på de två tidigare genomförda utvecklingsprojekten (SBUF #13306 och #13925. I föregående steg togs en prototyp fram som testades på Skanskas egna asfalterade provsträcka utanför Göteborg med lovande resultat.

Målet med detta Steg 3-projekt är att visa upp en vidareutvecklad prototyp som också omfattar hanteringen av uppborrade provkroppar samt lämplig bärare. Detta för att uppnå tillräcklig teknisk mognadsgrad (TRL) för att hitta intressenter bland tillverkare, utförare och beställare som tar vid och färdigutvecklar utrustningen för implementering i verklig provtagningsverksamhet.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt