Artikel Automatiserad fältprovtagning av asfalt

Publicerad

Genom att göra fältprovtagning automatiserad/fjärrstyrd, kan operatören befinna sig på säkert avstånd från förbipasserande trafik. I detta projekt har en fullskaleprototyp av provtagningsutrustning tagits fram och testats.
Prototyp för automatiserad provtagning testad med goda resultat
Prototyp för automatiserad provtagning testad med goda resultat

Målet med projektet är att höja säkerheten och förbättra arbetsmiljön i samband med fältprovtagning. Projektet utvecklar en provtagningsutrustning som gör att operatören kan befinna sig på säkert avstånd från förbipasserande trafik.

Kvalitetsuppföljning av utlagd asfalt sker idag främst med hjälp av fältprovtagning, genom att asfaltkärnor borras ur vägbanan och tas med till laboratorium för analys. Eftersom många av momenten idag är manuella, kräver detta att personal befinner sig i direkt anslutning till provtagningsstället. Trots godkända trafikanordningar innebär provtagning på trafikerad väg ofta en påkörningsrisk.

Genom att utveckla en provtagningsutrustning som gör hela provtagningen automatiserad/fjärrstyrd kan operatören befinna sig en bit ifrån provtagningsstället på säkert avstånd från förbipasserande trafik. Principen för provtagningsutrustningen är att den ställs ned på provtagningsstället och roterar fram ett verktyg i taget tills provtagningen är klar. Därefter flyttas utrustningen till nästa provtagningsställe. Verktygen består av borrmaskin, bryt/lyftverktyg som tar upp borrkärnan, fyllverktyg som fyller borrhålet efteråt med lagningsmassa, samt stamp som packar lagningsmassan så att lagningen får sin slutliga bärighet och kvalitet. Testerna visade att borrning och upptagning av borrkärna fungerade väl och dessa funktioner bedöms kunna automatiseras utan större justeringar av prototypens konstruktion och med relativ enkel styrning. Fyllning av hålet med lagningsmassa är det svåraste momentet att automatisera. Det gjordes stora framsteg mellan versionerna, och tester med sista versionen visade att en fullgod lagning kan uppnås.

Arbetsmiljövinsten är uppenbar, men med automatiseringen underlättas också vidareutveckling av ytterligare funktionalitet såsom magasinering, geotaggning, märkning av provkroppar etcetera, som framöver kan integreras i utrustningen och leda till helt nya möjligheter att effektivisera och kvalitetssäkra provtagningen.


Kontakt